Om du har frågor är du väkommen att kontakta oss

   Ordförande:
  Tommy Tolf

E-post:
tommy@tolf.nu

    Sekreterare:
   Ulla-karin Johansson

E-post:

till.ulla@hotmail.com
 

         Kassör:
      Christina Boräng

E-post:
christina.borang@crossnet.se