Om du har frågor är du väkommen att kontakta oss

   Ordförande:
  Tommy Tolf

E-post:
tommy@tolf.nu

    Sekreterare:
   Ulla-karin Johansson

E-post:

uk.johansson@outlook.com
 

         Kassör:
      Inga-Lill Ebbesson

E-post:
ingalill.ebbesson@telia.com