Fem kilometer av evigheten

Pjäsens underlag är till stora delar hämtade ur historiska källor.

Några händelser har sitt ursprung i Harry Sjömans roman "Svikaren".

 

Historien handlar om Johannes Andersson som är tråddragare. Han har funderingar på hur han ska kunna styra vatten tillförseln till sitt trådrageri för en mer pålitlig produktion och inte vara beroende av vattnets nyckfullheter. Men mitt i arbetet så kommer kriget och alla unga män blir inkallade. Johannes kan inte förlika sig med att bli soldat och deserterar. Han flyr hem till skogarna och hans familj skyddar honom och lägger ut villospår. 

Gestalten Johannes Andersson är tagen från verkligheten och i restaurerat skick finns hans livsverk att beskåda i Sunnerbo- skogarna.

För sin uppfinnings rikedom fick Johannes Andersson ta emot en Kunglig medalj i Gnosjö kyrka nyårsdagen 1813.

 

Det här dramat blev Teaterandans första möte med Thomas Holden. Han har skrivit flera pjäser som en del uppförts på Smålands Musik Och Teater.

 

För scenografi och kostym står Peter Gadh.

 

Musiken är skriven av Fredrik Sjöblom, uppskattad organist och musikant ifrån Värnamo.

 

I " Fem kilometer av evigheten" så har kören en aktiv roll i samspel med övriga aktörer vilket är en ny erfarenhet som är livligt uppskattad.  

 

På scen står bland flera:

Mats Holmberg, Katharina Kovacs, Evert Lindkvist, Joanna Holden, Maria Magnusson, Susanna Helldén och Mattias Rundgren.

 

Men framförallt så har vi alla mycket begåvade amatörskådespelare där många varit med sedan Teaterandan startade.

 

Men vi glömmer inte de som sytt, spikat, sågat, skaffat saker och serverat.

Ni vet vilka ni är och vi är mycket glada att ni är med oss.  

Då man samlat krafterna efter två stora produktioner så kom spellusten åter.

28 maj 2005 var det så premiär igen på Hylténs Industrimuseum.

Det blev 15 föreställningar och succén var återigen ett faktum.

Och  nypremiär blev det den 11 augusti och publiken svek inte.

Detta spel skrevs och regisserade av Thomas Holden. Underlaget till pjäsen är taget ur Gnosjös lokalhistoria om Johannes Anderssons livsöde.

Och återigen blev Småland Musik och Teater goda medarbetare.