Teaterhistoria

Teaterföreningen "Teaterandan i Gnosjö" bildades den 10 januari 1995 av ett gäng teaterentusiaster.

En av initiativtagarna var Maria Larsson som kom att bli föreningens första ordförare.

Den dåvarande styrelsen bestod av Monica Persson,kassör. SigBritt Stolth,sekreterare. Arne Karlsson och Birgitta Bruveris,ledamot.


SigBritt Stolth satt kvar som sekreterare framtill årsmötet 2010,
då Ulla-Karin Johanssson valdes till sekreterare. Arne Svensson var ordförande, Bertil Melkersson vice ordförande och Christina Boräng agerade kassör. 
Övriga styrelsemedlemmar var Bernt Wallin, Sten-Egon Uremark, Arne Andersson.
Ersättare var Anki Gunnarsson och Tommy Axelsson.
                                                                                                  
Ulla-Karin Johansson satt kvar som sekreterare framtill årsmötet 2012,
då Monica Johansson övertog som sekreterare. Övriga styrelsemedlemmar var oförändrad.


Vid årsmötet 2013 skedde flera förändringar i styrelsen. Både ordförande Arne Svensson och vice ordförande Bertil Melkersson valde att avgå efter lång och trogen tjänst. Rollen som ordförande övertogs av en styrgrupp bestående av  Christina Boräng. Monica Johansson och Tommy Tolf. 
Övriga styrelsemedlemmar är Sten-Egon Uremark, Arne Andersson och Åsa Erdemli. Som ersättare sitter Anki Gunnarsson och Ulf Södelund.

Teaterandan är en förening  med många medlemmar med stora förmågor