Hylténs Industrimuseum

Ett vattendrag och en damm som borde ha sin egen plats i rolllistan, för sin betydelse som spelplats, men också för sin roll i historien.

 

Vid förra sekelskiftet startade bondsonen John Edward Hyltén den första riktiga fabriken. Han var en framsynt man. Inte bara anlade han den här dammen utan startade ett av bygdens första elverk- som forfarande ger ström till belysningen och de remdrivna maskinerna. Företaget J.E Hylténs Metallvarufabrik var verksamt mellan 1874-1974. 

 

Ett besök på Hylténs är en upplevelse för sinnena.

Maskinerna arbetar ännu i en orörd fabrik och tillsammans med en guide får du höra om historien och se hur produktionen gick till när maskinerna snurrar i gång.

Här producerades bland annat utrustning för brandkårer och båtar, och fortfarande tillverkas svarvade skeppsklockor och mycket mer som finns till försäljning i museibutiken.

 

Efter midsommar är museet öppet varje eftermiddag
från måndag till fredag fram till sista lördagen i augusti.

Gruppbesök kan bokas andra tider.

För mer information ring: 0370-917 00